Fundacja Wielozmysły

Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej - Wielozmysły to inicjatywa włączająca osoby z niepełnosprawnościami oraz grupy wykluczone w odbiór oraz tworzenie sztuki. Chciałybyśmy, żeby kultura stała się wrażliwa i otwarta na różnorodne potrzeby. Obecnie nasze działania skierowane są głównie do osób niewidomych i niedowidzących. Tworzymy dla nich przestrzeń dającą możliwość samodzielnego poznawania sztuki. Udostępniamy dzieła kultury wizualnej poprzez wielozmysłowe warsztaty, materiały pomocnicze (audiodeskrypcje, tyflografiki) oraz działania edukacyjne. Współpracujemy z artystami, galeriami i instytucjami kultury wspierając ich w tworzeniu dostępnej oferty. Zależy nam na integracji i wspólnej wymianie doświadczeń dlatego organizowane przez nas wydarzenia są otwarte dla wszystkich.

Strona w budowie... Pracujemy nad jak najlepszym dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.